CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW nr FGAZ-P/03/0002/16

Niniejszym pragniemy poinformować, iż z dniem 09.02.2016 r. firma APEX-ELZAR Sp. z o.o. otrzymała CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW nr FGAZ-P/03/0002/16,  uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie: instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – w oparciu o art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

APEX-ELZAR Sp. z o.o. widnieje w rejestrze certyfikowanych przedsiębiorców na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

No Comments

Post A Comment