Elektrosystemy

Silniki elektryczne

Oferujemy usługi w zakresie przeglądów i remontów napędów elektrycznych
o napięciu znamionowym do 1 kV oraz 6-10 kV w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym (Ex).

Ocena stanu technicznego na stanowisku pracy:

 • Pomiary elektryczne,
 • Ocena stanu łożysk tocznych – metodą SPM,
 • Diagnostyka wibroakustyczna – pomiar i analiza drgań.

Kompleksowe remonty silników obejmują:

 • Przezwajanie stojanów lub wirników,
 • Wymianę łożysk tłocznych,
 • Regenerację części mechanicznych, wymianę wału,
 • Wyważanie dynamiczne.

Wyważanie dynamiczne wirników o masie do 2000 kg i średnicy do 2500 mm:

 • Silników elektrycznych,
 • Wentylatorów,
 • Pomp,
 • Sprężarek,
 • Wysokoobrotowych narzędzi,
 • Kół pasowych, sprzęgieł i innych elementów wirujących.

Silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia:

 • Silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia,
 • Silniki elektryczne niskiego napięcia do 690 V,
 • Silniki elektryczne wysokiego napięcia o napięciu 6-10 kV,
 • silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) niskiego i wysokiego napięcia,
 • Silniki asynchroniczne pierścieniowe,
 • Silniki prądu stałego, silniki trakcyjne,
 • Silniki komutatorowe prądu przemiennego,
 • Silniki reluktancyjne,
 • Zespoły napędowe – np. pompy, wentylatory.

 

Oferowane usługi wykonujemy w odniesieniu do silników:

 • Asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych,
 • Synchronicznych,
 • Prądu stałego,
 • Komutatorowych.

Instalacje elektryczne

Oferujemy przemysłowe instalacje elektryczne i sieci elektryczne
niskiego napięcia w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym(Ex) oraz wysokiego napięcia w zakresie 6 – 110 kV.

Instalacje elektryczne

 • Projektowanie, modernizacja, wykonawstwo , badania i pomiary odbiorcze
 • Instalacje niskiego napięcia,
 • Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),
 • Instalacje teletechniczne, komputerowe,
 • Instalacje elektrycznego ogrzewania rurociągów, zbiorników, przeciwoblodzeniowe,
 • Instalacja monitorowania obiektów,
 • Prefeabrykacja rozdzielnic, szaf zasilających i sterowniczych.

Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex):

 • instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),
 • Przegląd, remont opraw oświetleniowych i osprzętu w wykonaniu Ex,
 • Prace wykonywane zgodnie ze standardami PN-EN 60079-19: 2011 r – certyfikat KDB nr 14R 150.

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej:

 • Pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary izolacji
 • Badania instalacji odgromowej,

Sieci elektryczne wysokiego napięcia 6-110 kV:

(montaż, naprawa)

 • stacje, rozdzielnie SN i WN,
 • sieci kablowe, w tym głowice, mufy kablowe (kable olejowe ciśnieniowe 110 kV ),

aparatura obwodów silnoprądowych oraz obwodów wtórnych pól WN (wyłączniki mocy, odłączniki, izolatory, przekładniki prądowe, napięciowe, odgromniki).

Wykonujemy bezpieczne przemysłowe instalacje elektryczne, czego świadectwem są liczne certyfikaty jakości oraz nagrody – Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

 

Instalacje niskiego napięcia:

(montaż, naprawa)

 • elektryczne, odgromowe, ochrony elektrostatycznej,
 • elektrycznego ogrzewania rurociągów i zbiorników,
 • sieci strukturalne,
 • UPS-y, zasilanie awaryjne, zasilanie sieci komputerowych,
 • rozdzielnice, falowniki, prostowniki.

 

Przeciski

Wykonanie przepustów metodą bezwykopową pod drogami, torami kolejowymi itp..

 • z rur z tworzywa sztucznego – do 160 mm
 • z rur stalowych – średnica do 600 mm

Transformatory energetyczne

Prowadzimy kompleksowe remonty i przeglądy transformatorów energetycznych o napieciu do 110 kV.

Zakres usług:

 • Przeglądy na stanowisku pracy, pomiary eksploatacyjne,
 • Rewizja wewnętrzna transformatorów,
 • Naprawa lub regeneracja części i elementów,
 • Zabezpieczenie antykorozyjne,
 • Remont kadzi lub/i radiatorów – usuwanie nieszczelności, wymiana uszczelnień,
 • Gospodarka olejem elektroizolacyjnym.

W ramach gopodarki olejem elektrolizacyjnym prowadzimy:

 • Poprawę własności izolacyjnych oleju (filtrowanie, wirowanie),
 • Badania oleju elektroizolacyjnego w pełnym zakresie,
 • Napełnianie próżniowe,
 • Badania i próby transformatorów w Stacji Badań i Prób zgodnie z polskimi normami.

 

Sieci i rozdzielnie niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Świadczymy usługi w zakresie prefabrykacji i modernizacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia oraz modernizacji rozdzielni średniego i wysokiego napięcia, szeroko wykorzystywanych w budownictwie oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Rozdzielnie elektryczne

 • Zaprojektowanie zgodnie z indywidualną specyfikacją,
 • Prefabrykacja, montaż na obiekcie,
 • Próby, badania, pomiary pomontażowe i odbiorcze,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Modernizacje, okresowe próby i badania.

Dla rozdzielni WN:

 

 • Modernizacja pól rozdzielni,
 • Okresowe pomiary i badania.

Współpraca:

 

Aby zapewnić najwyższy standard naszych usług współpracujemy ze sprawdzonymi producentami komponentów rozdzielni, takimi jak:

 

 • Moeller Electric,
 • Legrand,
 • Schneider Electric,
 • Siemens,
 • ABB.

Systemy przeciwblodzeniowe

Elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe to sprawdzona metoda polegająca na montażu na dachach, w rynnach dachowych i rurach spustowych specjalnych elektrycznych przewodów grzejnych. Emitując ciepło przewody nie pozwalają na zaleganie i zamarzanie śniegu oraz tworzeniu się lodowych powłok i sopli.

 

Współpracujemy z firmą DEVI, Grupa Danfoss – międzynarodowym dostawcą systemów ogrzewania elektrycznego.

Posiadamy również doświadczenie w instalowaniu ogrzewania rurociągów przemysłowych na bazie urządzeń Tyco Thermal Controls.

Oferujemy:

 

 • Indywidualne rozwiązania dla klienta,
 • Projektowanie systemów,
 • Dobór i montaż kabli grzejnych na dachach w rynnach i rurach spustowych,
 • automatyzację systemu poprzez montaż sterowników (termostatów) z czujnikami temperatury i wilgotności,
 • Pomiary odbiorcze,

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Systemy przeciwblodzeniowe

Elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe to sprawdzona metoda polegająca na montażu na dachach, w rynnach dachowych i rurach spustowych specjalnych elektrycznych przewodów grzejnych. Emitując ciepło przewody nie pozwalają na zaleganie i zamarzanie śniegu oraz tworzeniu się lodowych powłok i sopli.

 

Współpracujemy z firmą DEVI, Grupa Danfoss – międzynarodowym dostawcą systemów ogrzewania elektrycznego.

Posiadamy również doświadczenie w instalowaniu ogrzewania rurociągów przemysłowych na bazie urządzeń Tyco Thermal Controls.

Oferujemy:

 

 • Indywidualne rozwiązania dla klienta,
 • Projektowanie systemów,
 • Dobór i montaż kabli grzejnych na dachach w rynnach i rurach spustowych,
 • automatyzację systemu poprzez montaż sterowników (termostatów) z czujnikami temperatury i wilgotności,
 • Pomiary odbiorcze,

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Energetyka wiatrowa

Oferujemy pełny zakres usług związanych z konserwacją oraz naprawą generatorów wiatrowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie energetyki wiatrowej. Współpracujemy z producentami najlepszej jakości urządzeń i wykorzystujemy nowoczesne technologie.

 

Naprawa:

 

 • Wymiana łożysk.
 • Przezwajanie stojanów i wirników
 • Wyważanie dynamiczne,
 • Regeneracja zużytych części i elementów mechanicznych,

Każdy generator wiatrowy wykonany przez naszą firmę jest objęty serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Konserwacja i diagnostyka:

 

 • Czyszczenie i malowanie,
 • Pomiary i próby elektryczne w Laboratorium Elektrycznym zakończone wystawieniem świadectwa jakości,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Pomiary uzwojeń,
 • Diagnostykę łożysk toczonych SPM.