Automatyka

Automatyka Przemysłowa, Analityka Przemysłowa, Zawory Regulacyjne

Elektrosystemy

Silniki elektryczne, Instalacje elektryczne, Transformatory energetyczne, Rozdzielnie elektryczne, Systemy przeciwoblodzeniowe, Energetyka wiatrowa

Inżynieria Środowiska

Oferujemy usługi z zakresu: Klimatyzacji i wentylacji, Ciepłownictwa, Odnawialnych Źródeł Energii

Diagnostyka i Badania

Pomiary elektryczne, Badania termowizyjne. Posiadamy wyspecjalizowaną stację badań i prób elektrycznych

Systemy Ex

Projektowanie, dobór i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji w strefach zagrożonych wybuchem

Kompleksowe Usługi

Kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej, analityki i elektrosystemów