Diagnostyka i badania

Pomiary elektryczne

Posiadamy wyspecjalizowaną stację badań i prób elektrycznych, która jest wykorzystywana do standardowych czynności pomiarowych podczas prac remontowych.

Instalacje i sieci elektryczne

 

Pomiary eksploatacyjne i odbiorcze:

 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Impedancji pętli zwarcia,
 • Rezystancji uziemień,
 • Rezystancji izolacji,
 • Lokalizacja miejsc uszkodzeń o naprawa kabli energetycznych oraz sterowniczych
Maszyny i urządzenia elektryczne

 

Przeglądy i badania okresowe:

 • Elektronarzędzi,
 • Spawarek, zgrzewarek elektrycznych,
 • Agregatów prądotwórczych.
Dielektryczny sprzęt ochronny BHP

 

Badania okresowe :

 • Rękawic, półbutów, kaloszy,
 • Drążków, kleszczy, uchwytów, pomostów izolacyjnych,
 • Wskaźników napięć,
 • Dywaniki izolacyjne.

Badania termowizyjne

Posiadamy kamerę typu ThermaCAM PM 695. Diagnostyka termowizyjna pozwala zapobiec awariom i uniknąć dodatkowych kosztów związanych z nieoczekiwanym postojem produkcji. Badania termowizyjne odbywają się w sposób nieinwazyjny (zdalny).
Diagnostyka kamerą termowizyjną nie tylko umożliwia błyskawiczną lokalizacje wady, lecz pozwala również na bezkontaktowy pomiar temperatury, na podstawie którego można zdecydować kiedy i jakiego typu środki zaradcze należy przedsięwziąć.

Zakres usług

 

 • Kompleksowa kontrola stanu połączeń prądowych urządzeń elektroenergetycznych (m.in. stacji i rozdzielni elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia),
 • Diagnostyka techniczna na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji (m.in. transformatory, piece i kotły, kanały spalin, elektrofiltry, kominy),
 • Kontrola szczelności podziemnej sieci ciepłowniczej,
 • Analiza przyczyn nadmiernych strat ciepła w budownictwie.

Dane techniczne kamery

 

 • Rozdzielczość detektora: 320×240 pixeli
 • Zakres pomiarowy: – 40 st. C do 1500 st. C
 • Czułość termiczna: 0,08 st. C przy 30 st. C

Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury, rodzaju materiału i cech powierzchni ciała.

Promieniowanie podczerwone można odebrać za pomocą detektorów podczerwieni. Wykorzystuje się do tego zjawisko zamiany energii fali na ciepło (takim detektorem cieplnym jest bolometr) lub zjawisko fotoelektryczne polegające na zmianie natężenia lub napięcia elementu oświetlonego. Obecnie skonstruowano kamery pokazujące rozkład promieniowania. Metoda badawcza polegająca na wizualizacji i rejestracji rozkładu temperatury na powierzchni obiektów zwana jest obrazowaniem termalnym lub termowizją.

Tworzenie obrazu termowizyjnego – termogramu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu go na mapę temperatur. Intensywność promieniowania podczerwonego jest proporcjonalna do jego temperatury.

Obszary zastosowania termowizji

Mechanika

W mechanice do badania stanu łożysk i innych ciernych elementów, itp.

Hutnictwo

W hutnictwie służy do badania jakości odlewów i określania rozkładu temperatur w piecach i na ich powierzchni oraz do określania temperatury podczas walcowania.

Ochrona środowiska

W ochronie środowiska do określanie obszarów skażeń cieplnych i chemicznych wód i zapylenia atmosfery.

Energetyka

Termowizja umożliwia również kontrolę jakości przyłączy energetycznych i badanie stanu przewodów elektrycznych.

Elektronika

W elektronice do badania jakości układów scalonych, poszukiwanie uszkodzonych elementów w aparaturze elektronicznej i określanie rozpływu ciepła w obwodach drukowanych.

Rolnictwo

W rolnictwie i leśnictwie do określanie stanu wilgotności gleby i stanu upraw, poszukiwanie podziemnych zbiorników wodnych, wykrywanie ognisk pożarów leśnych czy też do lokalizacji obszarów zaatakowanych przez szkodniki.

Straż Pożarna i Graniczna

Na szeroką skalę kamery termowizyjne wykorzystuje straż graniczna i straż pożarna do lokalizacji ludzi w ciemnościach i przy silnym zadymieniu czy też szukaniu ludzi w zawalonych budynkach w przypadku straży pożarnej.

Inne

Termowizja ma również zastosowanie w medycynie, a także do wykrywania fałszywych dokumentów i dzieł sztuki w technice kryminalistyki. Są one również świetnym czujnikiem ruchu wykorzystywanym do budowy systemów alarmowych

Budownictwo

Termowizja ma również szerokie zastosowanie w budownictwie. Pomiary termowizyjne stosuje się przede wszystkim do wykrywania wad izolacji cieplnej budynków lub instalacji cieplnej, kontroli i oceny jakości wykonawstwa budynków.
Termogram obrazuje rozkład temperatury na elewacji budynku lub sieci ciepłowniczej. Każdej barwie odpowiada na skali temperatur określona temperatura zarejestrowana przez kamerę.

Z reguły, barwami jasnymi oznaczone są powierzchnie o wysokiej temperaturze, zaś kolorami ciemnymi o temperaturze niskiej. Wysoka temperatura powierzchni zewnętrznej budynku świadczy o słabej izolacyjności cieplnej ściany, zaś niska o dobrej izolacyjności termicznej.