Systemy EX

Od 16 lat wykonujemy prace w strefach zagrożonych wybuchem, świadcząc usługi ciągłego nadzoru, kontroli i konserwacji na instalacjach technologicznych ANWIL SA.
Posiadamy uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń w wykonaniu Ex. Wszelkie czynności naprawcze, pomiarowe i instalacyjne przeprowadzane są przez odpowiednio wykwalifikowane osoby z wykorzystaniem narzędzi i aparatury pomiarowej przeznaczonych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem.

Współpracujemy z renomowanymi dostawcami sprzętu i części zamiennych i posiadamy wiedzę techniczną pozwalającą zaproponować nowoczesne i najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie doboru urządzeń i wykonania instalacji Ex.

Oferujemy

 

Projektowanie, dobór i montaż urządzeń oraz wykonanie
instalacji w strefach zagrożonych wybuchem,
zgodnie z dyrektywą ATEX:

 • Systemy telewizji przemysłowej, monitoring,
 • Systemy analityki przemysłowej, montaż i rozruch urządzeń takich jak gazomierze, przepływomierze, analizatory, detektory stężeń wybuchowych itp.,
 • Instalacje wentylacji,
 • Instalacje oświetlenia i siłowe,
 • Instalacje odgromowe.

Realizacje:

 

 • Ciągły nadzór, konserwacja i remonty w zakresie analityki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem na liniach technologicznych Anwil SA,
 • Kompleksowe remonty silników elektrycznych Ex dla ANWIL SA, Paged Meble SA, Novol Włocławek Sp. z o.o.,
 • Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w strefie Ex dla SK Eurochem Sp. z o.o.,
 • Wykonanie zespołu pompowego do transportu chlorku winylu posiadającego cechy Ex na zlecenie Hydro-Vacuum SA,
 • Instalacja 3 linii gazomierzy z opomiarowaniem w Europol-Gaz tłocznia Włocławek na zlecenie i wg projektu firmy Sick Sp. z o.o.

Remonty urządzeń w wykonaniu Ex:

 

Kompleksowe remonty i przeglądy silników elektrycznych, obejmujące przezwajanie stojanów lub/i wirników, wyważanie dynamiczne wirników, wymiana łożysk tocznych, remont lub regeneracja elementów układu mechanicznego i elektrycznego.

Naprawy aparatów elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Remonty i wzorcowanie urządzeń AKPiA takich jak:.

 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień,
 • Elektrozawory,
 • Napędy siłowników i elementy wykonawcze zaworów,
 • Urządzenia analityki przemysłowej – detektory stężeń wybuchowych, analizatory pH, analizatory wilgoci, analizatory różnych gazów i cieczy, chromatografy i inne.

Remonty obejmują maszyny i urządzenia następujących typów:

 

 • Exd z osłoną ognioszczelną,
 • Exi iskrobezpieczne,
 • Exe o budowie wzmocnionej,
 • Exp z osłoną pod ciśnieniem.

Remont każdego urządzenia zakończony jest odpowiednimi próbami i wystawieniem protokołu poświadczającego zachowanie cech EX.

Pomiary elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem w zakresie:

 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Rezystancji izolacji,
 • Stanu instalacji odgromowych.