Zrealizowane Prace

Automatyka

Automatyka przemysłowa

Budowa w zakresie automatyki i rozruch wytwórni CO2 o wydajności 15 ton/h dla firmy Carbowil Sp. z o.o.

Inżynieria Środowiska

Klimatyzacja i Wentylacja

Wykonanie systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego biurowca głównego ANWIL SA oraz biurowca kompleksów.

Elektrosystemy

Napędy elektryczne

Remonty generatorów wiatrowych dla firmy MATOR.

Przykładowe prace realizowane dla ANWIL SA:

 • Opomiarowanie obiegów wody Podczyszczalni Ścieków Chloroorganicznych,
 • Projekt i modernizacja węzłów cieplnych w Centrum Socjalno Handlowym,
 • Projekt i modernizacja instalacji c.o. – Straż Przemysłowa,
 • Wykonanie i montaż szaf sterujących systemami automatyki, na instalacjach chłodniczych Centralnego Magazynu,
 • Nadtlenków oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego tych instalacji,
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody nr 2 w zakresie: montaż sterowników Allen Bradley, oprogramowanie sterowników i stacji operatorskich,
 • Montaż i uruchomienie linii pakowania PCW,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie 9 kpl. układów pomiarowych przepływu skompensowanego pary wodnej, pomiary energii w oparciu o czujniki przepływu Annubar i przeliczniki Masstrol,
 • System pomiaru emisji spalin w spalarni odpadów WIKARB,
 • Nadzór nad wszystkimi instalacjami analityki przemysłowej, chromatografii i ph-metrii i utrzymanie ciągłego ruchu tych instalacji,
 • Remonty i konserwacja stacji SAPI na terenie i w okolicach Anwil SA.
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji Centralnego Magazynu Amoniaku (aplikacja dla sterowników Allen Bradley na dwa kompresory, dwie turbosprężarki, zespół pomp procesowych i zbiornik 15 000 ton amoniaku),
 • Wykonanie kompletnego montażu akp i a w wyk. Ex ok. 550 punktów pomiarowych i ok. 30 km kabli, aparatura Emerson i Samson w nowobudowanej wytwórni chlorku winylu,
 • Kompletacja, montaż i uruchomienie 21 analizatorów (ABB, Servomex i inne) oraz systemu kondycjonowania próbek w wytwórni chlorku winylu,
 • System alarmowy i monitoring obiektów magazynowych.

Inne przykładowe prace

 • Opomiarowanie instalacji energetycznych WIOŚ Włocławek,
 • Modernizacje układów pomiarowych projekt i wykonanie dla Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Włocławek,
 • Dostawa i montaż 66 szt. liczników ciepłaLandis dla potrzeb ciepłej wody w węzłach c.o. Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „STOKŁOSY” Warszawa – Ursynów,
 • Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła cieplnego do Pawilonu Handlowego Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „STOKŁOSY” Warszawa – Ursynów,
 • Modernizacja węzła cieplnego hotelu LIPSK – projekt i wykonanie dla ASTUR Sp. z o.o. Włocławek,
 • Projekt, wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych jedno i dwufunkcyjnych, różnych mocy MPEC Włocławek,
 • Projekt, wykonanie i instalacja węzła cieplnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Janowskiego domki G3 – Warszawa,
 • Projekt i wykonanie automatyki instalacji CO Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy Sanatorium „Wiarus” Ciechocinek,
 • Dostawa i programowanie sterowników Excell 20 Urząd Miejski w Płońsku ZSZ nr 2 w Płońsku,
 • Projekt, wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla WSM Włocławek,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie układu pomiarowego przepływu pary wodnej – pomiar energii w oparciu o przelicznik Masstrol dla Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Włocławek,
 • Opomiarowanie przepływów wody zasilającej sieć ciepłowniczą z zastosowaniem czujników przepływu Annubar – projekt i wykonanie dla MPEC Włocławek,
 • Budowa kotłowni gazowej dla MPWiK Ciechocinek,
 • Modernizacja instalacji zasilającej chromatografu gazowego dla NOBILES Sp. z o.o. Włocławek,
 • Projekt i wykonanie kompaktowego węzła cieplnego 460 kW dla STBS Żyrardów,
 • Projekt i wykonanie monitoringu TV obiektów dla Carbowil CARBOWIL Polska Sp. z o.o. Włocławek,
 • Projekt układu przygotowania próbki dla chromatografu gazowego dla EMERSON Sp. z o.o. Warszawa,
 • Wykonanie dokumentacji technicznej akp i a dla STANGPOL Sp. z o.o. Włocławek,
 • Dostawa i montaż systemów klimatyzacji dla SAT-FILM Telewizja Kablowa Włocławek,
 • Kompleksowe remonty AKPiA dla DOWTONA Lipno,
 • Projekt i wykonanie automatyki w 18 węzłach cieplnych dla MMSM Włocławek,
 • Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w hali pakowalni dla KOPALNIA SOLI Kłodawa,
 • Montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w archiwum Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie,
 • Projekt, dostawa i montaż węzła cieplnego o mocy 2 MW dla Kosmepol w Kanie pod Warszawą,
 • Projekt, dostawa i montaż węzła amoniakalnego. Kosmepol w Kanie pod Warszawą,
 • Projekt, dostawa i montaż 4 kompaktowych węzłów cieplnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach,
 • Wykonanie systemu zdalnego monitoringu pompowni ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Ciechocinku,
 • Monitoring placu magazynowego dla SK Eurochem,
 • Monitoring hali produkczjnej dla SK Eurochem,
 • Montaż układu pomiaru pyłów dla Orlen SA,
 • System sterowania i wizualizacji pompowni melioracyjnej w Wołuszewie,
 • Telemetryczny pomiar poziomów CO2 w zbiornikach. Pomiar na obiektach w Bydgoszczy – wizualizacja we Włocławku dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
 • Parametryzacja i uruchomienie układów SIMOCODE (układy zabezpieczenia napędów elektr.). Fabryka Kronospan w Rosji dla EMERSON,
 • Montaż systemu sterowania pras suchego lodu dla Carbowil.
 • Montaż rozdzielni firmy „Klockner Moeller zasilającej linię A, Kwasu Azotowego,
 • Projekt i wykonanie modernizacji 25 pól zasilających na rozdzielni 6 i 10 kV z zasto-sowaniem wyłączników próżniowych,
 • Wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania rurociągów (1,5 km ) – instalacja odzysku chlorowodoru,
 • Remonty urządzeń i instalacji elektrycznych w czasie postoju (instalacje, rozdzielnie, transformatory, napędy, urządzenia grzewcze, pomiary elektryczne),
 • Wymiana drabin kablowych na terenie Zakładu Chlorku Winylu i Rozpuszczalników,
 • Modernizacja instalacji elektrycznych Wytwórni Amoniaku,
 • Projekt i wykonanie trasy kablowej zasilającej Transchem Sp. z o.o.,
 • Wykonanie projektu i ułożenie kabli zasilających i sterowniczych Pompowni Ścieków wraz z projektem,
 • Wymiana oświetlenia ramp załadowczych i torowisk na Wydziale Pakowni Saletry,
 • Remont instalacji oświetleniowej w wykonaniu przeciwwybuchowym na działce 7.4 Kompleksu PCW,
 • Lokalizacja i naprawa uszkodzenia kabla olejowego ciśnieniowego 110 kV,
 • Wykonanie badań i opracowanie wniosków diagnostycznych, rozdzielni średniego napięcia (400 pól),
 • Montaż linii technologicznej Nr 3. granulatu,
 • Badania termowizyjne połączeń elektrycznych ciągu elektrolizerów,
 • Wdrożenie i prowadzenie diagnostyki łożysk tocznych w systemie ciągłym – 1500 najważ-niejszych napędów (system SPM) od 10 lat,
 • Montaż instalacji elektrycznych na nowej wytwórni chlorku winylu,
 • Wyważanie dynamiczne wirników turbin, sprężarek, silników, pomp,
 • Modernizacja 15 pól 10 kV w oparciu o wyłączniki próżniowe VD4 firmy ABB,
 • Montaż 6 km grzałek elektrycznych na rurociągach technologicznych (samoregulujące i mineralne wysokotemperaturowe),
 • Budowa sieci zasilającej firmę Jurex dla REJONU ENERGETYCZNEGO Włocławek,
 • Remont 12 szt. transformatorów 6/0,4 kV 1000 kVA dla Fabryki Lin i Drutu DRUMET S.A,
 • Wykonanie instalacji na wytwórni Saletrzaku:
 • zasilającej po stronie 6 kV
 • teletechnicznej i p.poz.

Dla Prochem Warszawa

 • Wykonanie przecisku pod drogą krajową Nr1 i zasilenie elektryczne reklamy ANWIL S.A. dla NAFTOPOL Włocławek,
 • Remont transformatorów energetycznych i dekontaminacja oleju zawierającego PCB dla VISTEON Praszka,
 • Remont silników wirówek dla SUGARPOL Cukrownia Ostrowite,
 • Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego dla RUN Chłodnia Włocławek,
 • Wykonanie instalacji zasilania podnośników wagonowych dla TRANSCHEM Sp. z o.o. Włocławek,
 • Remont oświetlenia zewnętrznego dla CARBOWIL Polska Sp. z o.o. Włocławek,
 • Pomiary ochronne i badanie instalacji piorunochronnych dla MMSM Włocławek,
 • Budowa rozdzielni ŚN i NN dla ZAKŁADY TŁUSZCZOWE Kruszwica,
 • Badania termowizyjne bloków mieszkalnych dla TBS Toruń,
 • Badania termowizyjne obiektów produkcyjnych dla Opolskie Zakłady Drobiarskie,
 • Termowizyjna lokalizacja uszkodzenia podziemnej trasy ciepłowniczej dla MPEC Włocławek,
 • Termowizyjne badania rozdzielni napowietrznej 110 kV oraz rozdzielni wnętrzowej 15 kV dla REJON ENERGETYCZNY Włocławek.