Automatyka Przemysłowa

Oferujemy szeroki zakres usług inżynierskich, remontowych, montażowych i serwisowych w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Usługi inżynierskie w zakresie programowania sterowników PLC:
  • Projekty z wykorzystaniem pracy sieciowej sterowników PLC (Ethernet, Modbus, Device Net i innych),
  • Technologie sieciowe oparte na światłowodach jedno i wielomodowych,
  • Oprogramowanie i wizualizacja systemów sterowania,
  • Kompleksowe realizacje inwestycji w zakresie nowych systemów automatyki,
  • Dostawy urządzeń, montaż i rozruch,
  • Modernizacje eksploatowanych systemów automatyki przemysłowej.
Kontakt bezpośredni

+48 54 237 25 15
+48 695 273 708
t.bajerski@apex-elzar.pl

Na terenie Anwil S.A.

  • Sterowanie i wizualizacja CMA (sterownik Allen-Bradley),
  • Sterowanie prasami w Carbowilu (sterownik Moeller- sterowanie centralami wentylacyjnymi w magazynie Canwilu (sterownik Saia),
  • Sterowanie wentylacją w magazynie odpadów na PTA (sterownik Allen-Bradley),
  • Sterowanie kompresorami powietrza w kompresorowni powietrza technicznego (sterowniki Allen-Bradley),
  • Opomiarowanie mediów do bloku energetycznego 400 MW (sterownik Allen-Bradley)
  • Pomiar izolacji belek w instalacji elektrolizy (sterownik Allen-Bradley),

Inne

  • Sterowanie i wizualizacja pracy węzła cieplnego w Kosmepolu (sterownik Saia),
  • Sterowanie przepompownią antypowodziową w Wołuszewie (sterownik Allen-Bradley),
  • Sterowanie i wizualizacja przepompowni ścieków w Ciechocinku (sterownik GE-FANUC).

Analityka Przemysłowa

Specjalizujemy się w analityce przemysłowej w zakresie utrzymania ruchu, konserwacji i naprawy urządzeń, doradztwa technicznego, projektowania, kompletacji urządzeń i kompleksowego wykonawstwa instalacji.

Diagnostyka i analityka przemysłowa
(fizykochemiczne pomiary cieczy i gazów) w:
  • Przemysłowych procesach technologicznych,
  • Procesach przygotowania wody,
  • Procesach spalania wraz z monitorowaniem emisji,
  • Oczyszczalniach ścieków,
  • Powietrzu otoczenia: wykrywanie stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, pomiary imisji i emisji wszelkich zanieczyszczeń.
Obsługa, konserwacja i remonty aparatury
przemysłowej i laboratoryjnej w tym:
  • Chromatografy, spektrometry, spektrofotometry, katarometry i inne,
  • Analizatory tlenu magnetoelektryczne, cyrkonowe, itd.,
  • Gęstościomierze,
  • Detektory gazów wybuchowych i toksycznych,
  • Analizatory jakości wody i czystości ścieków: pehametry, konduktometry, mętnościomierze, silikomierze, analizatory jonoselektywne

Telewizja CCTV

Specjalizujemy się w usługach w zakresie montażu i serwisu telewizji CCTV i systemów alarmowych.

Zakres usług:

  • CCTV w CMA (ANWIL S.A.),
  • CCTV w hali elektrolizy (ANWIL S.A.),
  • CCTV w pomieszczeniu prostowników instalacji elektrolizy (ANWIL S.A.),,
  • CCTV oraz system alarmowy w firmie Chemeko (obecnie Orlen-Eko),
  • CCTV w P-32 (ANWIL S.A.),
  • CCTV w kompleksie nawozowym (ANWIL S.A.),,
  • CCTV w Magazynie Nadtlenków (ANWIL S.A.),
  • CCTV w Carbowilu (ACP Polska)

Kompleksowe remonty

Zakres usług

  • zaworów automatycznych, regulacyjnych i blokadowych (grzybkowych, kulowych, kurkowych, przepustnic) wraz z siłownikami liniowymi, obrotowymi oraz aparaturą sterującą,
  • zaworów ręcznych i zaworów bezpieczeństwa,
  • aparatury kontrolno–pomiarowej: przetworników elektronicznych (ciśnienia, różnicy ciśnien, przepływu, poziomu, temperatury), manometrów, czujników temperatury, przepływomierzy, poziomowskazów,
  • osprzętu towarzyszącego: zaworów elektromagnetycznych, przemienników elektro-pneumatycznych, rozdzielaczy pneumatycznych, zbloczy zaworowych, reduktofiltrów