Odnowienie Certyfikatu „Ocena zdolności do wykonywania remontów KDB”

Niniejszym informujemy, że z dniem 01.10.2017 r. firma APEX-ELZAR Sp. z o.o. ponownie otrzymała Certyfikat „Ocena zdolności do wykonywania remontów KDB” nr 17R101 nadany przez Główny Instytut Górnictwa. Certyfikat ten potwierdza, że Spółka stosuje organizację i technologię przeprowadzania remontów silników elektrycznych, opraw oświetleniowych i aparatury elektrycznej budowy przeciwwybuchowej (Ex) zgodnie PN-EN 60079-19:2011 /A1:2015-09, gwarantujące ich bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.

No Comments

Post A Comment